O firmie.

ENERGOREMONT POŁUDNIE działa na rynku polskim od 2007 roku. Specjalizuje się w pracach remontowo-montażowych urządzeń energetycznych i ciepłowniczych. Od początku naszego działania podjęliśmy problem modernizacji instalacji odpylania spalin dla kotłów rusztowych opalanych węglem kamiennym jak i i biomasą, celem dostosowania ich do rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska.